UkkoLuoston_huiputus

Pyhä-Luosto koronan jälkeen -hanke

#MATKAILUALUEETNOUSUUN

#MATKAILUALUEETNOUSUUN

Visit Pyhä-Luosto ry sai myönteisen päätöksen TEMin kautta tulevan Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävät hankkeet -rahoituksesta toteuttavalle hankkeelle. Visit Pyhä-Luoston ajalla 1.9.2020 - 31.12.2021 toteuttava "Pyhä-Luosto koronan jälkeen -hanke" ja se muodostui alla olevista kokonaisuuksista.

 1. Pyhä-Luosto vastuullisuusohjelma
  Pyhä-Luosto alueella vastuullisuus on yksi keskeisimpiä arvoja matkailualue ja yritystasolla. Pyhä-Luosto vastuullisuusohjelman työstäminen aloitettiin nykytilan arvioinnilla vastuullisuuden eri osa-alueista. Matkailualueen nykytilaa arvioitiin ympäristöllisen, kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Jokaisen osa-alueen osalta määriteltiin alueen tahtotila, toimenpiteet, vastuutahot ja aikataulut tahtotilan saavuttamiseksi. Lisäksi toimenpiteitä ja kehitystä seurataan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland ohjelmaan perustuvien mittareiden avulla.
   
 2. Pyhä-Luosto maastopyöräilyreittien digitalisointi ja reitistön kehittäminen
  Pyhä-Luostolla on viime vuosina kehitetty maastopyöräilyverkostoa sekä Pyhä-Luosto kansallispuiston sisällä, että lähialueilla. Hankkeella reitistöaineisto tuotetaan digitaalisen muotoon, siten, että reitit ovat helposti asiakkaan löydettävissä pyha.fi | luosto.fi -sivustoilla. Lisäksi hankkeen avulla saadaan sorastetuttua kaksi ongelmallista kohtaa pyöräilyreitistöllä ja lisättyä opasteita Kopara - Latvavaara alueella sekä Luostolla Orresokka - Lepponen - Räkki-Luosto alueella.
   
 3. Pyhä-Luosto viestintästrategian selkeyttäminen ja testikampanja
  Viestinnän selkeyttämisen yhtenä tavoitteena on edesauttaa Pyhä-Luosto alueen profiloitumista muiden Lapin keskusten joukossa. Kattoteeman ja brändikiteytysten pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin digitaalinen testikampanja kesä&syksy 2021 kaudelle kotimaassa.
   
 4. Digitaalinen asiakaskysely
  Kyselyllä selvitettiin vastuullisuuden merkitystä asiakkaiden päätöksille mm. matkakohteen valinnassa ja palveluiden käytössä matkailukohteessa, palvelutarjonnan ympärivuotisuuden osalta mm. sulanmaan ajan aktiviteettien tyytyväisyyttä ja/tai kiinnostavuutta, sekä viestinnän vaikuttavuutta mm. ensisijaiset kanavat tiedonlähteenä loman eri vaiheissa. Lisäksi Pyhä-Luosto matkailualue ollessa kahden tunturikeskuksen kokonaisuus oli erityisen kiinnostavaa selvittää asiakkaiden palveluiden ristiinkäyttö tuntureittain. Tutkimuksen tavoitteena on antaa paremmat edellytykset jatkuvalle kehitystyölle matkailualueella niin vastuullisuuden, ympärivuotistamisen kuin viestinnänkin osalta.

Lisätietoja hankkeesta Anu Summanen/Visit Pyhä-Luosto anu.summanen(at)pyha-luosto.fi