Luosto_revontulet.jpg

Rekisteriseloste

www.luosto.fi -sivuston rekisteriseloste

VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖEHDOT VISIT PYHÄ-LUOSTO RY

Luosto.fi verkkopalveluiden ylläpitäjänä toimii Visit Pyhä-Luosto ry, joka toimii Henkilötietolaki (523/1999) mukaan ja vastaa rekisteriselosteesta ja henkilötietojen käsittelystä EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja Tietosuojalaki (5.12.2018/1050) mukaan.

Pidätämme oikeuden käyttää evästeitä (engl. cookie), jotka tunnistavat toistuvat käynnit verkkosivuillamme. Evästeasetukset ovat tietosuojavaatimusten mukaisesti suojattu Cookie information tietosuojailmoituksella.

Sivustoilla on Let's encrypt-varmenne, jolla palveluntarjoajan (Exove Oy) identiteetti on varmennettu ja samalla käyttäjän koneen ja palvelimen välinen yhteys on salattu. 

EVÄSTEET

Evästeet (engl. cookie) ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivut tallentavat tietokoneellesi. Kun vierailet sivustolla seuraavan kerran, selaimesi lukee evästeen ja välittää tiedot takaisin verkkosivulle tai kohteelle, joka asetti evästeen. Luoston nettisivuilla käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä verkkopalveluamme hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeiden poistaminen käytöstä
Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen voi heikentää palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta.

Pidätämme oikeuden käyttää evästeitä, jotka tunnistavat toistuvat käynnit verkkosivuillamme. Evästeet auttavat meitä samaan tietoa siitä, miten palvelisimme asiakkaitamme entistä paremmin. Evästetietoja voidaan myös käyttää liiketoiminnan kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin, tilastollisiin ja muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

Evästeen käyttöä ei liitetä henkilökohtaisiin tietoihin.

 

REKISTERISELOSTE 23.5.20181. 

1. Rekisterinpitäjä: Nimi: Visit Pyhä-Luosto ry

Yhteystiedot:

info@pyha-luosto.fi

Luontotie 1, 98530 PYHÄTUNTURI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Toiminnanjohtaja Anu Summanen

Visit Pyhä-Luosto ry

Yhteystiedot: info@pyha-luosto.fi

Luontotie 1, 98530 PYHÄTUNTURI

3. Rekisterin nimi: Visit Pyhä-Luosto ry:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Visit Pyhä-Luosto ry:n uutiskirjeiden jakelu. Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tarjouksia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Visit Pyhä-Luosto ry:n uutiskirjeiden jakelu. Uutiskirjeissä viestitään tilaajille uutisia, tarjouksia, tapahtumia ja muita ajankohtaisia asioita.  

6. Rekisterin tietosisältö: Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite.
 • Mahdolliset asiakaspalaute- ja reklamointitiedot Asiakkaista tallennetaan seuraavat tiedot: sähköpostiosoite.
 • Tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
 • Tieto siitä, jos asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin (markkinointi eri sähköisissä kanavissa kuten sähköposti, sosiaalinen media)

7.  Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään

8. Henkilötietojen vastaanottajat: Tiedot luovutetaan ainoastaan uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittajalle, joka ei saa luovuttaa tietoja eteenpäin tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

9.  Rekisterin suojauksen periaatteet: Asiakastiedot on tallennettu sähköisesti Visit Pyhä-Luosto ry uutiskirjejärjestelmään, ja ainoastaan Visit Pyhä-Luosto ryn työntekijöillä sekä uutiskirjejärjestelmän palvelutoimittajalla on pääsy uutiskirjejärjestelmään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

10. Henkilötietojen säilytysaika: Tiedot säilytetään palvelussa siihen asti, kunnes uutiskirje lakkautetaan tai siihen asti, kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen uutiskirjeen lopussa olevasta peruutuslinkistä, itse kirjallisesti pyytää Visit Pyhä-Luosto ry:tä poistamaan tiedot tai toimimaton sähköpostiosoite poistetaan automaattisesti.

12. Rekisteröidyn oikeuksista:  Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen perusteella (tietosuoja-asetus artikla 6 artikla 1 kohta b alakohta). Tätä käsittelyperustetta on selostettu tarkemmin tietosuojaselosteen kohdassa 4. Kun tietoja käsitellään oikeutetun edun ja sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

REKISTERÖIDYN OIKEUS PÄÄSTÄ OMIIN TIETOIHINSA

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä itseään koskeviin tietoihin (tarkastusoikeus) sen selvittämiseksi käsitelläänkö häntä koskevia tietoja jäsenrekisterissä tai että niitä ei käsitellä.
 • Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.
 • Rekisteröidyn oikeutta saada tiedot, voidaan tietosuoja-asetuksen nojalla rajoittaa tai siitä kieltäytyä, jos tietojen antaminen vaikuttaisi haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Tällaisia suojattavia oikeuksia ovat muun muassa rekisterinpitäjän liikesalaisuudet tai toisen henkilön henkilötiedot. Rekisteröidyn oikeutta saatetaan rajoittaa myös kansallisessa lainsäädännössä (esim. tietosuojalaissa).
 •        Pääsy omiin tietoihin Voit saada nähtäväksesi omat tietosi, jotka uutiskirjejärjestelmään on tallennettu olemalla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

 • Rekisteröidyllä on sen nojalla oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
 • Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus, puute tai virhe, voit pyytää virheellisen osoitteen poistamista ja tilata tämän jälkeen uutiskirjeen uudelleen. Ole yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • Rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 • Rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten (käsittely on tässä tapauksessa mahdollista kuitenkin muihin tarkoituksiin)
 • Voit poistaa tilaustietosi milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä. Vaihtoehtoisesti voit pyytää Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:tä poistamaan tietosi palvelusta. Ole yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

OIKEUS VASTUSTAA TIETOJENSA KÄSITTELYÄ

 • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella.
 • Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.
 • Jos rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, rekisteröidyn tulee yksilöidä erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi jatkaa tietojen käsittelyä vastustuksesta huolimatta, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, tietoja ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.
 • Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta ole yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

OIKEUS PYYTÄÄ KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä rajoitettava henkilötietojen aktiivista käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä on rajoitettava siksi aikaa, kunnes rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden
 •  Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen käsittelyn rajoittamista
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä (vastustusoikeudesta yllä) ja sen arviointi, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet, on kesken.

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää. Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.

Jos haluat tehdä ilmoituksen henkilötietojesi käsittelyyn liittyvästä ongelmasta ole yhteydessä kohdassa 2mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin henkilötietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä siirrettyä henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt:  Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.